Uniek 4 groepenconcept.

Alleen bij Twinkel HD vind je 4 groepen binnen één kinderdagverblijf. Dit betekent dat een kind ieder jaar weer een groep kan opschuiven en op die manier de opvang zal krijgen die behoort tot zijn of haar specifieke leeftijd.

Waar andere dagverblijven soms maar twee groepen hebben waar de kinderen dus jaren in dezelfde ruimte met het zelfde speelgoed verblijven, biedt Twinkel voor elk jaar een nieuwe groep met nieuwe uitdagingen! Wij geloven dat kinderen hierdoor beter verzorgd, begeleid en gestimuleerd kunnen worden. Vooral voor het laatste jaar is dit extra belangrijk zodat de stap van dagverblijf naar basisschool minder groot is!

Uniek 4 groepn concept!