Ouderraad Nieuw-Vennep

Wij voelen ons als ouders erg betrokken bij Twinkel omdat onze kinderen hier een aantal dagen per week verblijven. Door een actieve bijdrage te leveren in de ouderraad hopen wij, samen met de medewerkers van Twinkel, ervoor te zorgen dat alle kinderen een “Twinkelende” tijd hebben bij Twinkel!

Wat doet de ouderraad?
Wij komen minimaal vier maal per jaar bij elkaar om te vergaderen. Bij deze vergaderingen is meestal ook Michelle Wals (vestigingscoördinator NV) aanwezig. De ouderraad fungeert als adviespanel naar Twinkel toe. Wij zullen gevraagd advies geven over beleidsstukken en pedagogische dilemma`s. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Voeding
Te laat regeling ( openingstijden)

Buitenspeelbeleid

Tevredenheidsonderzoek

Wijziging in tarieven
Klachtenregeling

Voor serieuze klachten over de ouderraad zelf verwijzen wij je hierbij door naar de website van de Geschillencommissie. Het Reglement Oudercommissie en het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie vind je hier.

Één keer per jaar vindt er een openbare ouderraadvergadering plaats. Iedere ouder is hierbij van harte welkom. Wij zullen tijdig op alle groepen kenbaar maken wanneer deze vergadering zal plaatsvinden. Verslagen hiervan zijn terug te vinden op de website.
Corresponderen met de ouderraad is heel gemakkelijk: ouderraad@hotmail.com
.

  terug