AANGENAAM Wij zijn de ouderraad van Twinkel      
       

 


Désirée Moolhuysen
moeder van Thijs


 

 

 

  notulen
 
 

Wat doen wij?

De ouderraad van Twinkel stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie en de dagelijkse leiding. Wij adviseren over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van:

  • Het kwaliteitsplan (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding)
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheid
  • Risico-inventarisering veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Wijziging van de tarieven
  • Klachtenregeling
  • Voor klachten van de ouderraad zelf verwijzen wij je hierbij door naar de website van de Geschillencommissie.

Wij fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Contact opnemen met de ouderraad voor bijvoorbeeld het inbrengen van agendapunten, ideeën of andere op- en aanmerkingen kan via het e-mailadres ouderraadhd@twinkel.nl. Daarnaast zijn wij zelf natuurlijk ook te vinden in de wandelgangen bij Twinkel!

Wij komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de meeste vergaderingen is ook een medewerker van Twinkel aanwezig. Eén keer per jaar vindt er een openbare ouderraadvergadering plaats. Iedereen is daarbij natuurlijk van harte welkom! Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, welke zijn terug te vinden op deze pagina onder het kopje 'notulen'.

Het Reglement Oudercommissie en het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie vind je hier.