De peutergroep

De peutergroep in Hoofddorp bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar. De peutergroep heeft een globale dagindeling met altijd vaste rustmomenten. Er is vrij spel tot 09.30 uur. Daarna gezamenlijk vers fruit eten en wat drinken. Aan tafel is er ook altijd gelegenheid om iets te vertellen, een liedje te zingen of een boekje met elkaar te lezen. Hierna is er een plas- en verschoonronde. Tot de gezamenlijke maaltijd van 11.30 uur wordt er samen gespeeld, gedanst of geknutseld. Rond 11.30 uur is er een warme maaltijd met wat drinken. De peuters gaan daarna naar bed. Rond 14.30 uur komt iedereen weer uit bed en is er weer een plas- en verschoonronde. Om 15.00 uur is het tijd voor nog een drankje en een koekje. Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.


Naast deze dagindeling worden de kinderen gestimuleerd om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Dit gebeurt grotendeels door middel van vrij spel met allerlei spelmateriaal en met de andere kinderen. Er kan in de grote ballenbak gespeeld worden of met het poppenhuis. Er wordt gedanst en nadruk gelegd op sociale ontwikkeling en zindelijkheidstraining. Bij goed weer wordt er buiten gespeeld, in de eigen speeltuin.  Er is altijd minstens een vaste, voor het kind herkenbare groepsleidster aanwezig. Op die manier wordt er een goede vertrouwensband met het kind opgebouwd en onderhouden.

terug

 

twinkel peuter HD

dagprogramma