REGELS IN GEVAL VAN ZIEKTE
twinkel ziektereglement
 
 

In verband met eventueel infectiegevaar is het bij bepaalde ziektes niet toegestaan een kind naar Twinkel te brengen!

In het belang van de kinderen op het dagverblijf houdt Twinkel zich aan het gezondheidsrisicoreglement van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Wij realiseren ons dat het voor ouders lastig kan zijn wanneer een kind niet naar Twinkel gebracht mag worden, maar verwachten alle begrip voor dit beleid aangezien de gezondheid van alle kinderen op het dagverblijf er mee gemoeid is.

Wanneer een kind op Twinkel ziek wordt, worden de ouders zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld, samen zoeken wij naar de beste oplossing.

Indien een kind door ziekte niet naar Twinkel komt, willen wij hiervan graag vóór 09.30 uur in kennis worden gesteld. Als een ander persoon dan gebruikelijk een kind komt ophalen, dienen wij hiervan op de hoogte te zijn gesteld!

Ziektedagen kunnen helaas niet geruild worden.